Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Uuring: kooliklassi õpetamisele määratud tööaeg on Euroopa riikides väga erinev

Ilmus Eurydice raport “Key Data on Teachers and School Leaders“, millest selgub, et 32 Euroopa riigi õpetajad peavad oma töölepingu kohaselt töötama kõikidel kooliastmetel vähemalt 35−40 tundi nädalas. See tähendab, et õpetajate lepinguline tööaeg ei erine kuigivõrd täisajaga töötavate tööliste tööajast, mis Eurofoundi andmetel oli 2011. a 27 ELi liikmesriigis 38,1 tundi nädalas.


Klassi õpetamisele määratud tööaeg aga on Euroopa riikides väga erinev: nt algklassiõpetaja minimaalne tööaeg on Bulgaarias ja Horvaatias 12 tundi, samas kui Iirimaal peab koolieelikute õpetaja töötama 36 tundi.
Eestis on õpetaja lepinguline tööaeg 35 tundi ning õpetamiseks määratud aeg põhikoolis 14-18 ning gümnaasiumis 14-17 tundi (arvestatult 60minutilisteks tundideks).

Raport sisaldab infot kõigi kooliastmete õpetajate kohta. Vaatluse all on õpetajakarjääri etapid põhikoolitusest pensionile siirdumiseni. Koolijuhtide puhul tuuakse esile koolijuhiks saamise tingimused ning koolijuhtide peamised ülesanded.
Nii õpetajate kui ka koolijuhtide puhul on vaatluse all ka vanuse, soo, tööaja, palga ja mobiilsuse aspektid, aga ka õpetaja igapäevast töötamist mõjutavad tegurid nagu õpetaja/õpilaste suhe jm. Raport kombineerib Eurydice võrgustiku kogutud andmed, Eurostati statistika ning rahvusvaheliste uuringute TALIS 2008, PISA 2009 ja TIMSS 2011 andmed.

Lisaks raportile on Eurydice kodulehel saadaval ka raporti lühikokkuvõte.

Lisainfo Eurydice kohta: Kersti.Kaldma@archimedes.ee

Viimased uudised