Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Uuring: välistudengid peavad Eestit paremaks elamis- ja õpikohaks kui Euroopat keskmiselt

Eri riikide välisüliõpilaste õpingukogemust ja elukorraldust käsitlev rahvusvaheline uuring i-graduate näitas, et siinsed välistudengid peavad Eestit paremaks elamis- ja õpikohaks kui muud Euroopat keskmiselt. Eesti plussiks on eelkõige noore inimese jaoks väga sobiv elukeskkond, kõrgelt hinnati veel välistudengitele osutatavaid tugiteenuseid ning mitmekesist ülikoolivälist elu.

“Enam kui poole tuhande meie ülikoolides õppiva välistudengi küsitlus tänavu kevadsemestril andis siinse avalikkuse jaoks tegelikul üllatava tulemuse – Eesti on hinnatud sihtriik kõrghariduse omandamisel või täiendamisel, mitte teise- või kolmandajärguline nö käib kah-alternatiiv nagu aeg-ajalt kostvaid mõtteavaldusi kuulates tundub. Kõrghariduse vallas me kindlasti ei jookse lati alt läbi, kinnitas see mainekas uuring,” tõdes uuringu Eesti-poolne koordinaator, SA Archimedes esindaja Mariann Lugus.

Mariann Luguse sõnul on Eesti eduloos viimasel kümnendil alati räägitud majanduse ja riigistruktuuride reformimisest ning infotehnoloogia arenguhüppest, samas on hariduses toimuv jäänud tihti vajaliku tähelepanuta. “Ometi on selleski vallas toimunud pöördelised muudatused ning kohaliku kõrghariduse kriitikute poolt konnatiigiks peetavatest ülikoolidest ei minda ainult laia ilma paremaid võimalusi otsima, vaid siia jõuab igal aastal üha rohkem nõudlikke välistudengeid, kelle valik on olnud väga teadlik ning eesmärgiks õppida heade juhendajate käe all, seejuures oma senise elukvaliteedi osas mööndusi tegemata.”

Uuringu kokkuvõttes oli 88% siinsetest välistudengitest rahul Eestiga kui elamis- ja õppimiskohana, Euroopa vastav keskmine näitaja oli 87%. Seejuures ületas Eesti Euroopat just üliõpilastele pakutavate elutingimuste osas tuntavalt. Eri tegurite võrdluses õppimiskoha valikul hindasid küsitletud Eestis pakutavat õppekvaliteeti pea sama kõrgelt kui seda oli Euroopa vastav näitaja. Eesti ületas samas Euroopat nii sotsiaalse elu võimalusi kui ka turvalisuse taset võrreldes, samuti on Eestis odavam elada.

Euroopa võrdluses olid Eesti kui õppimiskoha plussideks veel hea juurdepääs internetile, majutuskvaliteet ning heal tasemel tugiteenused – seda nii nõustamise vallas kui üliõpilasorganisatsioonide tegevuse näol. Samas tunnistasid siinsed välistudengid oma üle keskmise rahuolematust spordirajatiste osas ning võimaluse osas praktiseerida erinevaid religioone.

i-graduate on uuring, mida korraldab briti firma International GraduateInsight Group alates 2005. aastast ja mille raames küsitletakse eri riikide välisüliõpilasi nende õpingukogemuse, elukorralduse ning tugiteenuste kohta riigis, mis pole nende jaoks kodumaa. Alates 2005. aastast on uuringus osalenud ligi pool miljonit välistudengit üle maailma. Eesti kõrgkoolide välisüliõpilasi küsitleti esimest korda, küsitlusele vastas 549 tudengit – see on ligi 40% samal ajal siin õppinud välistudengitest. Vastanuist ligemale kolmandiku moodustasid soomlased, kümnendiku lätlased, 8% oli prantslasi, 5% oli nii sakslasi, poolakaid kui ka itaallasi. Teiste rahvuste esindajaid osales küsitluses vähem.

Uuringus osalemist koordineeris SA Archimedes ning finantseeriti Euroopa Sotsiaalfondist programmi DoRa kaudu. Uuringus osalesid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides ja EBS-is õppinud tasemeõppe- ja vahetustudengid.

Lisainformatsioon:
Mariann Lugus, SA Archimedes kõrghariduse välisturunduse juht
e-post mariann.lugus@archimedes.ee, tel +372 696 2430

Viimased uudised