Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Uus NUTKAS taotlusvoor panustab ettevõtlusesse ligi 15 miljonit eurot

Täna avanes NUTIKAS IV taotlusvoor, mis aitab aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadus-arendusasutustelt ettevõttele vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte. Uue taotlusvooru maht on ligi 15 miljonit eurot.

Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste agentuuri meetmehoidja Tea Tassa märkis, et uus taotlusvoor aitab kaasa Eesti majanduse ja ettevõtluse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete omavahelist koostööd.

“Võrreldes varasemate taotlusvoorudega on nüüd avatav taotlusvoor ettevõtetele veelgi soodsam, sest projektiga seotud abikõlblike kulude osakaalu on tõstetud kahekordseks,” rääkis Tassa.

“Ettevõtte enda kulude osakaal on nüüdsest 40 protsenti ja lisaks projektijuhtimise ning materjalide kuludele on võimalik selle eest katta ka projektile vajalike nõustamisteenuste kulusid. See peaks muutma projekti läbiviimise ka väiksematele ettevõtetele, kel muidu ehk selleks võimalusi nappis, hõlpsamaks,” tutvustas ta.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand märkis, et senisest laiem teaduspartnerite ring peaks võimaldama teaduspõhise arendustöö vajadusega ettevõtetel oma plaanid teoks teha.

„Ettevõtete ja teadusasutuste koostööd soodustab ka varasemast paindlikum võimalus kasutada osa toetussummat ettevõttesiseste projektikulude katteks,“ sõnas asekantsler.

Tassa lisas, et toetuse taotlejaks saab olla Eesti äriregistris registreeritud ettevõte, kelle huvides rakendusuuringut või tootearendusprojekti läbi viiakse. Ta peab osalema uuringus omapoolse rahalise panusega, mis sõltub äriühingu suurusest ja toetatavast tegevusest. Toetuse määr on 25-70 protsenti.

NUTIKAS on EL-i struktuurifondide rakendusperioodi 2014-2020 üks suuremaid ettevõtetele mõeldud toetusmeetmeid Eestis. Meetme maht Euroopa Regionaalarengu Fondi toel on ligi 26 miljonit eurot ning taotletava toetuse suurus võib olla minimaalselt 20 000 eurot ja maksimaalselt 2 miljonit eurot projekti kohta.

Sihtasutus Archimedes avas 20. veebruaril 2019 tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS IV taotlusvooru. Toetust saab taotleda jooksvalt kuni 30. septembrini 2020. Meetme rakendajaks on Sihtasutus Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga.

NUTIKAS meetmest on varasemalt toetust saanud näiteks Click & Grow, Swedbank või Estelaxe OÜ, kes soovib välja töötada vormitava mittesüttiva silikoonvahu ühiskondliku transpordi istmepatjade valmistamiseks.

Uue taotlusvooru avamisega korraldab Sihtasutus Archimedes koostöös SA Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga infopäevad 25. veebruaril Tartus ja ja 27. veebruaril Tallinnas. Lisainfo www.archimedes.ee/nutikas.

 

Lisainformatsioon
Tea Tassa
Meetmehoidja
tel. 7300 396
e-mail: tea.tassa@archimedes.ee

Viimased uudised