Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Uus stipendiumiprogramm mitteresidentidest doktorantidele

Sihtasutus Archimedes ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja mitteresidentidest doktorantide lühiajaliste õppestipendiumite konkursi tähtajaga 8. jaanuaril (lisakonkurss 15. märtsil).

Meetme eesmärgiks on toetada ülikoolide aktiivset osalust rahvusvahelises teadmisteringluses, muuta ülikoole ning doktoriõpet rahvusvahelisemaks, laiendada tippspetsialistide ringi tehnoloogilistes valdkondades Eesti avaliku- ja tööstussektori jaoks ning vähendada Eesti ülikoolide riske mitteresidentidest doktorantide valikul. Tegu on toetava meetmega, mis on suunatud väljaspoolt Eestit pärit uutele doktorantidele, et lihtsustada nende ligipääsu väga heal tasemel doktoriõppe programmidele.

Haridus- ja Teadusministeerium näeb uute doktorantide lisandumist eelkõige loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogia ning tervishoiu valdkonda.

Täpsem info on leitav Akadeemiliste mobiilsustoetuste keskuse kodulehelt.

Viimased uudised