Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Uute teaduse tippkeskuste loomiseks esitati 17 taotlust

Sihtasutus Archimedes lõpetas 1. aprillil taotluste vastuvõtmise uute teaduse tippkeskuste loomiseks. Kokku esitati taotlusvoorus 17 taotlust 5 asutuse poolt.

Hetkel tegutsevale 7 teaduse tippkeskustele võib äsja sulgunud taotlusvooru tulemusena lisanduda uusi tippkeskusi, mida on planeeritud struktuurivahenditest finantseerida kuni aastani 2015. Taotlusvooru kogumaht on 13,7 miljonit eurot, maksimaalselt oli taotluse kohta võimalik toetust taotleda 3,2 miljonit eurot.

Tippkeskuste meetme eesmärgiks on toetada Eestis tehtavat tippteadust ning soodustada temaatiliselt lähedaste või üksteist täiendavate tipp-uurimisrühmade koostööd. Toetatakse kõiki tippkeskuse tegevusi, sealhulgas aparatuuri hankimist, lähetusi ja koolitusi, ideede väljatöötamist ja testimist ning teadustulemuste populariseerimist. Taotlusi hindab hindamiskomisjon, kuhu lisaks siseriiklikele liikmetele kuuluvad ka kõrgetasemelised väliseksperdid. Otsused teaduse tippkeskuste finantseerimiseks tehakse hiljemalt juuli lõpuks.

Meedet toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning rakendatakse majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” raames.

Lisainfo:

Mariann Saaliste, SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus, majanduskeskkonna arendamise büroo, tel 730 0507, mariann.saaliste@archimedes.ee

Viimased uudised