Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri alameetmest toetuse saamiseks esitati III taotlusvooru 78 taotlust

10. oktoobril 2011 lõppes taotluste vastuvõtt väikesemahulise teaduse infrastruktuuri rahastamiseks.

Toetust oli võimalik taotleda Euroopa Liidu struktuuritoetuste “Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme “Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine” alameetmest “Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames”. Lõppenud kolmandas taotlusvoorus esitati 78 taotlust sihtfinantseeritavate teadusteemade aparatuuri ja seadmete kaasajastamiseks. Taotletava toetuse kogumaht oli ligikaudu 4,1 miljonit eurot.

Alameetme eesmärk on teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine uurimisgruppide tasandil läbi sihtfinantseeritavatele teadusteemadele vajaliku väikesemahulise teaduse infrastrukuuri ostmise või kaasajastamise.

Alameetme kogumaht on ligikaudu 14,5 miljonit eurot, lõppenud taotlusvooru kogumaht on 2,36 miljonit eurot. Alameedet kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisateave:

Mariann Saaliste, 730 0507
mariann.saaliste@archimedes.ee
SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus
Majanduskeskkonna arendamise büroo juhataja

Viimased uudised