Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Välismaal läbitud praktika aitab tööturul läbi lüüa

Sihtasutus Archimedes toetab Leonardo da Vinci programmist 14 miljoni krooniga kutsekoolide õpilaste ja juba töötavate noorte praktikaprojekte Euroopa ettevõtetes.

Praktika annab võimaluse omandatud kutseoskusi välispraktika käigus lihvida, õppida juurde uusi tehnoloogiad ning samas oma võõrkeeleoskust ja isikuomadusi proovile panna. Kokku saab kahe aasta jooksul praktikale minna ligi 400 inimest.

“Uued oskused ja laiem maailmanägemine on hinnatud tööturul, mistõttu huvi välispraktikate vastu on aasta-aastalt suurenenud”, ütles Sihtasutuses Archimedes Leonardo programmi koordineeriv Ramia Allev. “Keskmiselt saab välispraktikal osaleda 1% kõikidest kutsekoolide õpilastest, see on enam-vähem võrdne tudengite osalemisega Erasmuse programmis”.

Praktikate sihtriigina on traditsiooniliselt populaarsemad Soome ja Saksamaa, esimene oma lähedase kultuuri ja keele tõttu, teine aga mitmekesiste praktikavõimaluste pakkujana eelkõige tehniliste erialade õpilastele.

Taotlejatest oli tänavu üks edukamaid Rakvere Ametikool, kes eraldatud toetuse abil saab järgneva kahe aasta jooksul saata praktikale 56 õpilast koka, maaturismiteeninduse, ehituse , pagar-kondiitri, autotehniku ja keskkonnatehnika lukksepa erialalt. “Võimalus saada erialane töökogemus välismaal toob rohkem noori kutseõppeasutustesse ja parandab nende väljavaateid tööturul. Eelmisel aastal olid meie küsitluse andmetel kõik varasemalt välispraktikal käinutest pärast kooli lõpetamist töö leidnud”, väitis Rakvere Ametikooli projektijuht Katre Lamp.

Toetatud projektide nimekiri on leitav lingilt http://j.mp/b4av1Y

Leonardo da Vinci programm toetab kutseõppe edendamist Euroopas. Programm on pakkunud Eestis rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1998. aastast ning seda haldab Sihtasutus Archimedes.

Teemat kommenteerib:
Ramia Allev, sihtasutuse Archimedes kutsehariduse büroo juhataja, 510 0126

Teate edastas:
Märt Miljan, Sihtasutuse Archimedes kommunikatsioonijuht, 521 5767

Viimased uudised