Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Välistudengid on Eesti kõrgharidusega rahul

Eile tutvustati Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis üleilmse välistudengite uuringu iGraduate tulemusi, mille kohaselt on siinse kõrgharidusega rahul 90% küsitletuist. Keskmine rahulolu kõikides uuringus osalenud riikides on 88%. Siiski oleme teiste uuringus osalenud riikide hulgas veidi maas rahuloluga õppeteenusele, Eesti vastav tulemus oli 82%, teiste riikide keskmine 85% .

Study in Estonia

SA Archimedes kõrghariduse välisturunduse juht Mariann Lugus selgitas, et tegemist on maailma kõige mastaapsema tudengite arvamusuuringuga: „Uuringut viib läbi Briti firma International Insight Group alates 2005. aastast ning küsitud on enam kui miljoni üliõpilase arvamust. Soovitakse teada nende hinnangut õppetöö taseme, tugiteenuste ja elukeskkonna kohta.“
Kõige rohkem on Eesti välisüliõpilased rahul elukeskkonnaga. Seda hindas positiivselt 89% küsitletuist, uuringu keskmine on 85%. Kõige kõrgemalt hinnati turvalisust ja arvati, et Eesti on üldiselt väga hea koht elamiseks. Suure osa rahulolust annavad mõistlik hinnatase ja vaba aja veetmise võimalused. Rahul ei olda peamiselt võimalusega leida õppimise kõrvalt tööd, ning karjäärinõustamisega laiemalt.

Tugiteenuste taset hinnatakse samuti keskmisest kõrgemalt, 89% keskmise 87% vastu. Eesti kõige suuremateks plussideks on välistudengitega tegelevad tudengioranisatisoonid, heatasemeline töö välistudengite nõustamisel ja abistamisel kõrgkoolides. Võrreldes teiste riikidega hinnati kõrgeimalt majutusvõimalusi ning finantsilisi tugiteenuseid. Arenguruumi nähakse muu Euroopaga võrreldes peamiselt karjäärinõustamise ja tervishoiu vallas.
Rahulolu õppetöö kvaliteediga jäi kolme protsendipunkti jagu madalamaks kui võrreldavate keskmine, 82% vs 85%. Peamisteks murelasteks ülejäänutega võrreldes on edasiste karjäärivõimalustega seonduv, teadustöö korraldus ja õppejõudude võõrkeele tase. Rahul ollakse multikultuurse õhkkonna ja õppekeskkonnaga üldiselt.

Lisaks mainitule on Eesti kõrgkoolides kindlasti vaja hakata suuremat tähelepanu pöörama õppejõudude inglise keele taseme tõstmisele ning ka kursuste korraldusele ning sisule.
„Üldiselt oleme paari aasta taguse ajaga võrreldes üsna samal või veidi paremal tasemel. Kui kaks aastat tagasi võrdlesime end Suurbritannia, Hollandi ja Belgiaga, siis nüüd on meie tulemusi võrreldud 15 riigiga Euroopast ja selliste välistudengitele atraktiivsete riikidega nagu USA, Kanada, Uus-Meremaa ja isegi Lõuna-Aafrika,“ tõdes SA Archimedes kõrghariduse välisturunduse juht Mariann Lugus.
Eestis õpib tasemeõppes 1600 välistudengit, lisaks tuleb aastas ca 800 ERASMUSe vahetustudengit. Küsitluses osales ligi 700 Eestis kõrgharidust omandavat välismaalast.
Eestis õppivate välistudengite osalemist uuringus rahastati programmi DoRa raames Euroopa Sotsiaalfondist.

Lisainformatsioon:

Ingliskeelne uudis “International students satisfied with Estonia universities”

Eesti kõrghariduse välisturunduse koduleht Study in Estonia

Mariann Lugus
SA Archimedes kõrghariduse välisturunduse juht
Mariann.Lugus(at)archimedes.ee
697 9230

Rein Joamets
Avalike suhete osakond
Haridus- ja Teadusministeerium
735 0155

Viimased uudised