Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Välisturunduse agentuur

1. augustil 2020 liikusid välisturunduse agentuuri teenused Haridus- ja Noorteametisse (HARNO).

Haridus- ja Noorteamet on SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) teenuste põhjal loodud ühtne valitsusasutus, mille ülesandeks on Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika elluviimine. Rohkem infot uue ameti kohta ning kontaktid leiad harno.ee.

Välisturunduse agentuur on juhtiv kompetentsikeskus Eesti kõrghariduse üleilmsel turundamisel.

Agentuuri põhiülesanded on:

  • Eesti tutvustamine atraktiivse õppimise ja töötamise sihtriigina kaubamärgi “Study in Estonia” abil
  • Kõrgkoolide võimekuse suurendamine välisüliõpilaste kaasamisel
  • Hariduse välisturunduse alase rahvusvahelise koostöö edendamine

 

Study in Estonia tegevusi koordineerib välisturunduse agentuur programmi Dora Pluss raames, mida viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil. Study in Estonia peamised koostööpartnerid on akrediteeritud ingliskeelseid õppekavasid pakkuvad Eesti kõrgkoolid: 

 

Lisaks viib välisturunduse agentuur ellu Euroopa Komisjoni projekti “Study in Europe“.

  • Study in Europe partnerid on British Council (UK), NUFFIC (Holland), Sihtasutus Archimedes, Campus France (Prantsusmaa), DAAD (Saksamaa) ja üle-euroopaline mõttekoda ACA (Academic Cooperation Association).
  • Projekti eesmärk on tutvustada üleilmselt Euroopa Liidu poolt pakutavaid õppimisvõimalusi Euroopas ning näidata Euroopat kui maailma atraktiivseimat õppimispaika.
  • Study in Europe kontaktid on Eero Loonurm (eero.loonurm@archimedes.ee) ja Helena Alekand (helena.alekand@archimedes.ee).