Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Valminud on kaheosaline kõrgkooli õppematerjal mitmekultuurilisest õpikeskkonnast

Tallinna Ülikooli algõpetuse osakonna, Tartu Ülikooli Narva Kolledži ja Integratsiooni Sihtasutuse koostöö tulemusena on valminud kaheosaline kõrgkooli õppematerjal “Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas” ning “Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas: keelekümblusprogrammi näitel”.

Trükise koostaja ja autorid on õppematerjali koostamisel arvestanud sellega, et trükis vastaks pedagoogikas püstitatud neljale olulisele küsimusele: Kellele?, Miks?, Mida? ja Kuidas?. Esimene osa annab ülevaate erinevatest kultuurikäsitlustest ning võimaldab omandada teadmisi kohtumiseks teiste kultuuridega ning tutvustab õpetamisstrateegiaid mitmekultuurilises õpikeskkonnas toimetulekuks. Teine osa keskendub praktilisele toimetulekule mitmekultuurilises õpikeskkonnas, toetudes ühele levinumale metoodikale – keelekümblusmetoodikale.

Antud õppematerjal on mõeldud eelkõige õpetajaks õppivatele üliõpilastele, seejärel õpetajatele ja ka lastevanematele.

Õppematerjali elektrooniline versioon on leitav programmi Eduko veebilehel http://eduko.archimedes.ee/uudised/mitmekultuuriline-opikeskkond

Õppematerjal on valminud haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmi Eduko raames. Programmi viib ellu SA Archimedes ja rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Teate edastas:

 

 

 

 

Monika Maamägi
programmi Eduko koordinaator
Tel 699 9394
monika.maamagi@archimedes.ee

Viimased uudised