Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Valminud on pedagoogilise praktika analüüs

Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös õpetajakoolituse edendamise programmiga Eduko tutvustab 2. aprillil vastvalminud pedagoogilise praktika analüüsi. Analüüs kaardistas õpetajakoolituse õppekavade pedagoogilise praktika korralduse ja rahastamismudelid ning annab sisendit riikliku praktika arendamise kava väljatöötamiseks.

Praxis analüüsis ajavahemikus juuni 2011-veebruar 2012 kuues õpetajaharidust pakkuvas kõrgkoolis 15 õppekava pedagoogilise praktika korraldust ja finantseerimismudeleid. Õpetajakoolituse edendamise programmi Eduko raames kokku kutsutud pedagoogilise praktika arendamise töörühm on koostamas pedagoogilise praktika arendamise kava, mis koondab kvaliteetse pedagoogilise praktika põhimõtted. Kohtumisel tutvustatakse nii uuringu tulemusi kui ka pedagoogilise praktika kvaliteedi tagamise põhimõtteid.

Analüüsi tutvustatakse Praxise Mõttehommikul, mis toimub 2. aprillil kell 10.00-13.30 Tallinnas Õpetajate maja Hansasaalis (Raekoja plats 14, Tallinn).

Lisainfo ja registreerimine kuni 29.03 aadressil http://eduko.archimedes.ee/uudised/praxise-mottehommik

Mis on Praxise mõttehommikute sari? Praxise mõttehommikutel tutvustatakse värskelt valminud ning veel avaldamata poliitikaanalüüse, olulisemaid järeldusi ning soovitusi poliitikate arendamiseks. Seejärel toimub seotud teemal modereeritud diskussioon valdkondlike ekspertide, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja poliitikakujundajate osalusel. Iga mõttehommiku kohta valmib ka kokkuvõttev arutelu peamistest tulemustest. Mõttehommikute teemad on jälgitavad ka blogikeskkonnas.

Uuringut „Pedagoogilise praktika analüüs kuues kõrgkoolis“ rahastas SA Archimedes programmi Eduko kaudu. Eduko on ajavahemikus 2009-2014 Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav programm, mille eesmärgiks on Eesti haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamine ning populariseerimine.

Lisainfo:
Laura Kirss, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, laura.kirss@praxis.ee
Liis Revell, SA Archimedes, Eduko koordinaator, liis.revell@archimedes.ee

 

Teate edastas:
Monika Maamägi
Eduko koordinaator
Tel 699 9394, 527 8037
monika.maamagi@archimedes.ee
http://eduko.archimedes.ee

Viimased uudised