Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

EKKA läbib Kõrghariduse Kvaliteedikindlustamise Euroopa Assotsiatsiooni (ENQA) välishindamist

Käesoleva aasta detsembris viib ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) läbi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) välishindamise, mis on aluseks agentuuri lülitamisele EQAR-isse (Euroopa Kvaliteediagentuuride Registrisse). Kuulumine EQAR-isse on ühelt poolt nii rahvusvaheline tunnustus Eesti agentuurile ja selle riigi kõrghariduse kvaliteedi tagamise süsteemile kui ka kinnitus selle kohta, et Eesti kõrghariduse kvaliteedi välishindamine toimub vastavuses Euroopa standardite ja suunistega.

Agentuuri välishindamiseks koostas EKKA enesehindamise aruande. Aruandega saab tutvuda siin – Self-Evaluation Report. External Review of Estonian Higher Education Quality Agency (2012).

EKKA-t hindab komisjon järgmises koosseisus:
Séamus Puirséil, President of the Dublin Business School, Ireland – Chair
Aurelija Valeikiene, Deputy Director of the Centre for Quality Assessment in Higher
Education (SKVC) – Secretary
Riitta Pyykkö, Professor of Russian Language and Culture at the University of Turku,
Vice-Rector of the University of Turku since August 2012, Chair of the Finnish Higher
Education Evaluation Council (FINHEEC)
Jean-Pierre Finance, Provisional administrator of the university of Lorraine, France
and advisor for EU at the CPU (French university rectors conference) – EUA nomination
Allan Päll, student at the University of Tartu, Estonia – ESU nomination

Hindamiskülastus toimub 6.-7. detsembril 2012

Ühtlasi täname referentsrühma ja kõiki teisi, kes meile eneseanalüüsiprotsessis tagasisidet andsid ja abiks olid.

 

Lisainfo:

Heli Mattisen, EKKA juhataja, tel 517 8197

Viimased uudised