Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Valmis kokkuvõte kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvoorust

2011. a viidi ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames läbi kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvoor ehituse ja tsiviilrajatiste ning majutamise ja toitlustamise õppekavarühmades.  Alates 2010. a on Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur programmi partner – kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise korraldaja. Programmi elluviija on Sihtasutus Innove. 

Pilootvooru kokkuvõttes saab ülevaate kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise eripärast välishindamise süsteemis, protseduuridest ja metoodikast. Põhjalikumalt peatutakse pilootvooru tulemustel ja antakse ülevaate tagasisidest, mida koguti pilootvooru jooksul kõikidelt osapooltelt.

Pilootvooru kokkuvõte avaneb siin.

Lisainfo:

Marge Kroonmäe
hindamisekspert/programmi koordinaator

 marge.kroonmae@archimedes.ee

Viimased uudised