Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Valmis uuring muukeelse tudengi keelelise toimetuleku ja vajaduste kohta ülikoolis

Uuringuprojekti „Erialakeeleõppe arendamisvajadused (2011-2012)“ raames valmis uuring „Muukeelse tudengi keeleline toimetulek ja vajadused ülikoolis“, mille eesmärgiks oli kirjeldada õppekeelest erineva emakeelega tudengkonna toimetulekut eestikeelsete ülikooliõpingutega ja nende hinnangut neile pakutavale keeletoele.

Uuringutulemused, mis toetuvad pea 900 Eesti tudengi ning 200 õppejõu vastustele, näitasid, et enamik muukeelseid tudengeid tuleb eestikeelsete õpingutega rahuldavalt või hästi toime. Muukeelsete tudengite peamisteks probleemideks peetakse ebapiisavat eneseväljenduse oskust ja loengutest arusaamist.

Projekti „Erialakeeleõppe arendamisvajadused (2011–2012)“ eesmärkideks oli arendada erialase ja akadeemilise eesti keele (võõrkeelena) kursusi, anda õppejõududele soovitusi akadeemilise keele kursuste arendamiseks ja keeletoe pakkumiseks ka muudel kursustel. Projekti tulemuste tutvustamiseks toimub kõikidele huvilistele 21. septembril Tartus infopäev.

Rohkem infot uuringu tulemuste ning projekti kohta leiab projekti veebilehelt http://www.cs.tlu.ee/erialakeel/.

Uuringut viidi läbi programmi Primus raames. Programmi viib ellu sihtasutus Archimedes. Programmi eesmärk on toetada kõrgkooliõppe kvaliteeti ja tõsta kõrgkoolilõpetajate konkurentsivõimet. Programmi eelarve on 14,6 miljonit eurot (228 miljonit krooni; 2008-2015), millest 95% on toetus Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Rohkem infot: “Erialakeeleõppe arendamisvajadused” projektijuht Helena Metslang (helena.metslang@tlu.ee).

Viimased uudised