Üldandmed Kontakt Otsi

Värsked Eduko uudiskirjad tutvustavad haridusuuringute tulemusi ja uuendusi õpetajakoolituses

Ilmunud on kaks Eduko programmi uudiskirja – nr 7 ja nr 8. Uudiskiri nr 7 on pühendatud Eduko raames läbi viidud uuringute ja analüüside tutvustamisele. Uudiskiri nr 8 võtab kokku 2014. aasta teisel poolel tehtu.

Uudiskirja nr 7 on koondatud programmi Eduko raames aastatel 2009-2014 läbi viidud mahukate haridusuuringute lühitutvustused. Kogumikku on koondatud  uuringute lühikokkuvõtted, keskendudes olulisemate tulemuste ja soovituste väljatoomisele, et rõhutada uuringutulemuste rakendusväärtust, mis tihti kipub tahaplaanile jääma. Uudiskirja nr 7 saab lugeda siin.

Uudiskirjas nr 8 kirjutatakse 2014. aasta teisel poolel programmi toel läbi viidud olulisematest sündmustest ja tehtud arendustest. 2014. aasta sügisel toimus mitmeid põnevaid sündmusi, näiteks Hariduse koostööpäevad, Maarten Vansteenkiste motivatsiooniteemaline meistriklass, õpitoodete konkurss ja palju muud. Olulisi samme astuti uute õppekavade ja didaktikakestuse arendamisel kõikides programmi partnerülikoolides. Kõigest eelpool mainitust ja muustki saab lugeda uudiskirjast nr 8.

Lisaks värskelt ilmunud uudiskirjadele saab Eduko kodulehe uudiskirjade alalehel tutvuda ka kõikide varem ilmunud programmi uudiskirjadega. Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmi Eduko viib Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu SA Archimedes koostöös ülikoolidega.

Lisaks värskelt ilmunud uudiskirjadele saab Eduko kodulehe uudiskirjade alalehel tutvuda ka kõikide varem ilmunud programmi uudiskirjadega. Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmi Eduko viib Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu SA Archimedes koostöös ülikoolidega.

Lisainfo: Tiina Anspal, Eduko büroo juhataja, tiina.anspal@archimedes.ee.

Joonmeedia joonistustena jäädvustatud ISATT konverentsist saab lugeda uudiskirjast nr 8.

 

Viimased uudised