Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Varssavi ülikoolis alustab eesti keele ja kultuuri lektorina tööd René Virks

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi (EKKAV) raames alustab 2017. aasta sügisest Varssavi ülikoolis eesti keele ja kultuuri lektorina tööd René Virks. Ta on lõpetanud Tallinna ülikooli saksa keele õpetaja magistrantuuri ning on omandanud ka eesti keele õpetaja kõrvaleriala. René Virks on tegutsenud eesti keele õpetajana Greifswaldis ning saksa keele õpetajana Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis. Ta on olnud Saksamaa Rahvusvahelise Parlamendistipendiumi stipendiaat Berliinis.
 
Eestist saadetud õppejõud on Varssavi ülikoolis eesti keelt õpetanud alates 2007. aastast. Eesti keelt saab Varssavi ülikoolis õppida algajate ja edasijõudnute tasemel. Ülikoolis on väga populaarsed ka üleülikoolilised Eestit tutvustavad kursused. 

RV_2017_3

Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV) on väljaspool Eestit toimuv pidev eesti keele ja kultuuri kõrgkooliõpe ning selle tugitegevused Eestis ning mujal. Programmi raames saadetakse väliskõrgkoolidesse eesti keele ja kultuuri lektoreid ning jagatakse stipendiume ja õppevara, toetades seeläbi eesti keele õppimist ja õpetamist üle kogu maailma. Eesti keele ja kultuuri lektor on lisaks õppe läbiviimisele ka oluliseks Eesti kultuuri saadikuks sihtriigis ning heaks koostööpartneriks Eesti saatkonnale ning vastuvõtvale kõrgkoolile. 
 
Lisainformatsioon:
 
Annely Tank
e-post: annely.tank@archimedes.ee
EKKAV
Sihtasutus Archimedes
 
Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programm
Viimased uudised