Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Viis Eesti kutsekooli sai rahvusvahelist koostööd toetava tunnustuse

Viis Eesti kutsekooli sai eile Sagadi mõisas esimestena Eestis Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikeks. Hartaga tunnustamine tähendab võimalust lihtsustatud korras esitada taotlus õpilaste ja töötajate rahvusvaheliseks õpirändeks.

Sagadi mõisas toimunud Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu sügisseminaril said Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikuks Narva Kutseõppekeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Tallinna Teeninduskool ja Tartu Kunstikool.

(vasakult) Rakvere Ametikooli direktor Kuno Rooba, Narva Kutseõppekeskuse direktor Riina Veidenbaum, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp, Sihtasutus Archimedese juhatuse esimees Rait Toompere, Tallinna Teeninduskooli direktor Meeli Kaldma, Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis

„Euroopa ühtne haridusruum baseerub õppejõudude ja õpilaste vabal liikumisel. Ülikoolid on juba väga pikka aega oma mobiilsust harta põhiselt organiseerinud. Mõned aastad tagasi tekkis Euroopa tasandil mõte, et seda võiks kõrghariduse ja teaduse juurest laiendada kutsehariduse valdkonnale,“ selgitas hartasid üle andes Sihtasutus Archimedese juhatuse esimees ja Erasmus+ programmi Eesti riikliku büroo direktor Rait Toompere

„Sisuliselt tähendab harta omanikuks olemine seda, et enam ei pea projekte kirjutama. Institutsioon, mis on hartaga rahvusvaheliselt tunnustatud, saab omale õiguse taotleda mobiilsuse toetust lihtsustatud korras,“ lisas ta.

Erasmus+ kutsehariduse harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse.

Harta eesmärk on julgustada organisatsioone, kes on saavutanud oma õpilaste ja töötajate õpirände korraldamisel häid tulemusi, arendada strateegiaid, mis toetavad koostööd Euroopa riikidega.
Selline koostöö ei tähenda ainult õppimise soodustamist mõnes Erasmus+ programmis osalevas riigis või kvaliteetse õpirände lisamist õppekavadesse, vaid hõlmab ka rahvusvaheliste lähenemisviiside arendamist õpirändes osalevas organisatsioonis, näiteks koostöövõrgustike loomist, võõrkeelte õppimise edendamist ja oma meetoditest ning mõtteviisist kaugemale vaatamist.

Harta omanikel on võimalus alates 2016. aastast esitada taotlus kutsehariduse õpilaste ja töötajate Erasmus+ õpirändeks lihtsustatud korras. Selle eesmärk on toetada saatvate organisatsioonide õpirände korraldamise suutlikkuse kasvu, jätkates samal ajal õpirände kvaliteedi tunnustamist ning arendamist. Kutsehariduse õpirände harta kehtib kogu Erasmus+ programmi aja (aastani 2020).

www.erasmuspluss.ee

Teate koostas:

Karol Sepik

SA Archimedes
Kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

 

Viimased uudised