Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

VÕTA käsiraamat on abiks VÕTA põhimõtete ellurakendamisel

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise) põhimõtete rakendusjuhend ehk VÕTA käsiraamat on abiks VÕTA juurutamisel ja parendamisel Eesti õppeasutustes lähtuvalt kokku lepitud VÕTA põhimõtetest ja headest tavadest. Käsiraamat on suunatud esmajoones VÕTA korralduse, kvaliteedi, arendamise jmt eest vastutavatele töötajatele, ent on kindlasti mõistetav ja kasulik ka teistele huvilistele, sh tööandjatele, kutset andvatele asutustele, hindajatele ning teistele, kes oma igapäevatöös VÕTAga kokku puutuvad.

Käsiraamatu ülesehitus toetub ühiselt kokku lepitud VÕTA põhimõtetele. Igas peatükis käsitletakse lähemalt üht-kaht VÕTA põhimõtet, tuues põhjalikumaid selgitusi ja reaalseid näiteid erinevate Eesti õppeasutuste praktikast. Samuti sisaldab käsiraamat soovitusi ja praktilisi näpunäiteid VÕTA korralduse parendamiseks. Iga teema lõpus on kasutajal võimalik reflektsiooniküsimuste abil analüüsida oma õppeasutuse VÕTA olukorda käsitletud põhimõtete valguses.

VÕTA käsiraamat on üheks osaks suuremast arendusprotsessist, mille eesmärgiks on parendada VÕTA kvaliteeti tervikuna. Protsess algas 2010. aastal ühiste VÕTA põhimõtetes kokkuleppimisega ning jätkub järgmistel aastatel nn. VÕTA kvaliteediassessoritega.

VÕTA põhimõtete rakendusjuhend on välja antud programmi Primus raames ning on kättesaadav Primuse kodulehel nii VÕTA dokumentide kui Primuse trükiste all. Vaata käsiraamatut siit . Novembris 2011 on käsiraamat kättesaadav ka trükitud kujul.

Autorid loodavad, et VÕTA käsiraamatust on abi kõigile, kes VÕTA ja selle arendamisega kokku puutuvad.

Rohkem infot ja raamatu tellimine: raul.ranne@archimedes.ee

Viimased uudised